12 Kasım 2009 Perşembe

Bucaspor Dernek Tüzüğü Tüzük Örneği

MADDE 1-DERNEĞİN ADI
Bucaspor Kulübü Derneği’dir. Merkezi BUCA-İZMİR’dir. Renkleri Sarı ve Lacivert’tir. Derneğin kurucu üyeleri şunlardır.
Berkman ATAKAN: Memur. 102sk. No: 24 Buca / İZMİR. TC
Bekir ERONAT: Terzi, Atatürk cad. No:10 Buca / İZMİR, TC
Niyazi GÖKGÖNÜL: Memur, 107sk. No: 7 Buca / İZMİR, TC
Hasan YALÇINKAYA: Esnaf, Atatürk cad. No: 90 Buca / İZMİR, TC
Niyazi AKKAŞ: Tüccar, Belediye cad. No: 60 Buca / İZMİR
Saadettin ÖGE: Esnaf, Atadan cad. No: 18 Buca / İZMİR, TC
Zeynel ÇAĞATAY: Terzi, 83sk. No: 39 Buca / İZMİR, TC

BU TÜZÜĞÜ DÜZENLEYEN YÖNETİM KURULU
İsmet ÇİFTÇİ
Fevzi UZUN
Gürkan KÜÇÜKARSLAN
Mesut TURAN
Şeref ÜSTÜNDAĞ
Nail ERAKIN
Cafer UÇAR
Mehmet ÖZKAN
Semih KIYMAZ
Erdal GÜNDOĞAN
Salih GÖZEBE
Bülent KARABÖCEK
Cemal İNCEOĞLU
Süleyman TAHTALI
Hasan TAŞDELEN
Hayati ERÖZ
Bülent DEMİR
Abdülmecit SULAK
Mehmet BEKTUR
Ahmet BALCI
: İşletmeci, Özmen Cad. No:86 Buca / İZMİR, TC
: Tüccar, 692 sk. No:8 Gaziemir / İZMİR, TC
: Sanayici, Şair Eşref Bulvarı No: 98/A Alsancak / İZMİR. TC
: Satış Müdürü, 36 sk. D:6 Güzelyalı/İZMİR, TC
: Müteahhit, Menderes cad. 116 sk. No:2/B Buca / İZMİR, TC
: Tüccar, Binbaşı Renaltbey mah. 351sk.No:37 Gaziemir/İZMİR,TC
: Tüccar,257 sk. No:10 Buca / İZMİR, TC
: Müteahhit, Kemalpaşa cad. No:1 D: 193 İzkent / İZMİR. TC
: Müteahhit, Binbaşı Renaltbey Mah. 351sk. No:37 Buca/İZMİR, TC
: Müteahhit, 256 sk. No:4/A Buca / İZMİR, TC
: İşletmeci, 693/9 sk. No:21 Buca / İZMİR,TC
: Serbest, 130/1 sk. No:22 D:3 Buca / İZMİR, TC
: İşletmeci, Uğur Mumcu Cad. No:80 Buca / İZMİR, TC
: Müteahhit, Halk Cad. No:36 Buca / İZMİR, TC
: Serbest, 217 sk. No:4 Buca / İZMİR, TC
: Serbest, 4307 sk. No:7 Karabağlar / İZMİR TC
: Müteahhit, Özmen Cad. No:86/A Buca / İZMİR, TC
: Müteahhit, 120 sk. No:32 D:8 Buca / İZMİR, TC
: Tıp Doktoru, 506 sk. No:2 Buca / İZMİR, TC
: Fevzi Paşa Bulvarı No:146/A Çankaya / İZMİR
MADDE 2- DERNEĞİN AMACI
a) Gençliğin spor aracılığı ile beden ve ruh sağlığını kazandırmak, korumak, geliştirmek, zararlı ve kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek, topluma aynı amaçla sporu yaymak, yaptırmak, aile ve okulları ile eğitimde ve spor öğreniminde iş birliği yapmak, semt, okul ve spor kulüplerinin spor faaliyetlerine teknik ve malzeme yardımı sağlamak, Türk sporuna , çağdaş spor anlayış ve uygulama doğrultusunda hizmet vermek,
b)Amacı gerçekleştirmek için, 5253 sayılı denekler Kanununun yeni dernekler kanununa uygun olarak, keza Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğine hükümlerine göre tesis, araç ve gereç satın alır ve yaptırır, kiralar işletir, kiraya verir ve amaç ve faaliyetleri için gerekli olanla sınırlı olmak üzere taşınmaz mal edinir. Spor eğitim öğrenimi için gerekli ilgili kurum ve kuruluşlarla yardım ve dayanışma içinde bulunmak, her çeşit sportif müsabakaları yapmak, katılmak ve düzenlemek. Yine 5253 Sayılı yasa uygun olarak amaca uygun şube, yasanın 26. maddesine uygun olarak lokal açmak, Spor konusunu içeren yarışma ve araştırma düzenlemek ve ödüllendirmek,
c) Kulübe gelir sağlamak amacıyla balo, yemek, konser, spor gezileri ve eşya piyangosu gibi faaliyetler düzenlemek,
d)Kulüp faaliyetleri hakkında üye ve taraftarlarını bilgilendirmek amacı
e) Bucaspor Kulübü Derneğinin birinci hedefi yetiştirici kulüp, sonraki hedefi ise yarışmacı kulüp olmaktır. Dernek tüm faaliyetlerinde bu ilkeyi göz önünde tutacak, yarışmacı kimliği öne çıkararak kulüp geleceğini tehlikeye atacak girişimlerden kaçınacak, kulübün mali yapısını tehlikeye sokacak girişimlerden uzak kalmayı ilke edinecektir.
f) Dernek Bucaspor Altyapısının özerk ve çağdaş bir yapılanmaya kavuşturulabilmesi amacıyla kurulacak Bucaspor Gençlik Geliştirme Derneği ile Protokol yaparak Altyapı ve Spor Okullarının yönetimini Gençlik ve Spor Mevzuatı ile Türkiye Futbol Federasyonunun Mevzuatının zorunlu kıldığı hak ve yetkileri kendisinde alıkoymak sureti ile Bucaspor Gençlik Geliştirme Derneğine devredebilir ve Bucaspor Gençlik Geliştirme Derneği ile her konuda işbirliği yapabilir.
g) Bucaspor Gençlik Geliştirme Derneği ile yapılacak Protokol Genel Kurulun onayına sunulur. Onaylanması halinde, genel Kurulda 2/3 çoğunlukla karar alınmadıkça feshedilemez. Genel Kurul tarafından onaylanmasından sonra söz konusu Protokol bağlayıcılık kazanır ve Protokole uyulması zorunlu hele gelir.
MADDE 3-ÜYE OLMAK
a)Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayan ve on sekiz yaşını doldurmayanlar,
b)Dernek kurma veya derneklere üye olma hakkı, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile sürekli yasaklananlar,
c) Dernekler Kanunu’ nun 4.maddesinin 4. bendinde geçici olarak dernek
kurma hakkı kaldırılanlar, kanunda belirtilen 5 yıllık süre sona ermeden,
d)Kanunu ‘ nun 16. maddesinde belirtilip de, izin almak suret
İle derneğe Dernekler üye olma imkanına sahip olmaları kabul edilenler, bu izni almadan,
e) Diğer kanunların derneğe üye olamayacaklarını belirttiği kimseler,
f) Ortaokul ve ortaokul öğrencileri,
g) Ahlak ve adaba aykırı fiillerden dolayı hakkında dava açılıp mahkum olmuş kimseler ,
h)Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendirileceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
MADDE 4- ÜYE TÜRLERİ
a) Velisi veya vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin veya ortaokul veya ortaöğretim öğrencilerinin derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve tesisleriyle her çeşit eklenti yerlerine kabul edildiğinin tespit edilmesi halinde o yer ve eklentileri hakkında, 2559 sayılı Kanunun 8. maddesi hükümleri uygulanır. Derneğin yönetim yerleri, müesseseleri , tesisleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçükler ile ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin yanlarında veli veya vasi olmadan kabul edilmelerine dernek yöneticilerinin başvurması üzerine, mahallin en büyük mülki amirince izin verilir.
b)ASİL ÜYE : Tüzüğün 6. maddesi hükmüne göre üyeliğine karar verilmiş kişi Asil Üye ‘ dir.
c) FAHRİ ÜYE : Asil üye olmayıp da kulübe ve amaçlarına maddi ve manevi yararları dokunanlar, Divan Kurulu ‘ nun teklifi ve Yönetim Kurulu’ nun kararı ile Fahri Üye olurlar. Fahri üyeler aidat ödemezler. Genel Kurul üyesi olamaz ve oy kullanamazlar. Ancak Genel Kurul toplantılarına katılabilir ve söz alabilirler, kulüp organlarına seçilemezler.
MADDE 5- ÜYELİK İÇİN MÜRACAAT VE ÜYE OLMA
Üyelik için Kulüp Başkanlığına müracaat edilir. Müracaat, kulüpten temin edilecek, takdim ve tavsiye eden iki asil üyenin imzalayacağı “ÜYE KAYIT FORMU “ ile yapılır. Formun derneğe teslim edildiği tarih üyelik müracaat tarihidir. Üye Kayıt Formu, kulüpte üyelerin görebileceği uygun bir yerde on gün süre ile sergilenir. Üyelik için yapılan müracaatlara mevcut üyelerce itirazlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna yapılır. İtiraz nedenleri açıklanır. Sergileme süresi sonunda, Üye Kayıt Formu Yönetim Kuruluna tevi olunur. Üyelik için müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde üyelik isteğinin kabul ve red hususunda Yönetim Kurulu’ nun karar vermesi ve sonucunun müracaat sahibine yazı ile bildirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu red kararında gerekçe göstermek ve sahibine red sebebini açıklamak zorunda değildir.
MADDE 6- ÜYELİĞE GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT
Yönetim Kurulunca asil üyeliğe kabul edilenlerin Yıllık Aidat ücreti asgari 1.200.00 YTL ’dir. Arzu eden üye, yıllık aidat miktarını Üye Kayıt Formunda asgari aidat ücretinden fazla miktarda belirleyip, ödeme taahhüdünde bulunabilir.
MADDE 7-ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ
Üyeler eşit haklara sahiptir. Ana Tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan her üyenin, tüzükte öngörülen şekil ve şartlar dairesinde seçmek ve kurullara seçilmek hakkı vardır. Ancak Dernekler Kanun ‘ unun 18. maddesinde belirtilen ve maddenin 2. fıkrasının 1. ve 2. cümlelerinde yazılı bulunanlar Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev alamazlar. Kulübün bir organına seçilenler, diğer bir organa seçilemezler. Birden fazla kurula seçilen üyeler, tercih haklarına sahiptir. Her üye derneğin tesis ve faaliyetlerinden, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca yararlanma hakkına sahiptir.
Her üye derneğin amacını gerçekleştirmek için girişilen faaliyet ve çalışmalara katkıda bulunmakla yükümlüdür. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır, her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
MADDE 8-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Üyelik, çıkma, çıkarılma yasalara göre üyelik halinin kalkması suretiyle sona erer.
a) Çıkma : Her üye Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirmek suretiyle üyelikten. çıkabilir.
a)Çıkarılma :
1-Kendisine tevdii edilmiş görev ve yetkiyi derneğin menfaatlerine aykırı düşecek veya kendisine yahut başkalarına menfaat sağlayacak şekilde kullanan.
2- Her ne sebeple olursa olsun, meşru olmayan bir şekilde kendisine veya başkalarına Bucaspor Kulübü aleyhine menfaat sağlayan,
3-Üyelerin, derneğin ve dernek organlarının haysiyet ve itibarlarını kıracak şekilde hareket eden, beyanat veren, yazı yazan ve fiili tecavüzde bulunan,
4- Kendisine tevdii edile derneğe ait para ve para hükmündeki evrak. Senet ve sair malları kendisinin veya başkalarının menfaatine sarf ve istihlak, tahrif ve tağyir eden,
5- Dernekte yapılan seçimlere, oyların sayım ve dökümüne hile karıştıran,
6- Bir yıl aidatını ödemeyen.
Yukarıda belirtilen 1. 2. 4. ve 6.maddelerde yazılı çıkarma sebeplerinin herhangi birinin oluşması halinde Yönetim Kurulu re’sen çıkarma hakkına sahiptir. Ancak 6. bentten dolayı çıkarılanlar, üyeliğe giriş koşullarını yerine getirdiklerinde kulübe yeniden üye olabilirler,
3. maddede yazılı hallerde ise, üyelikten çıkarma için Yönetim Kurulu ilgili üyeye savunma yapmak üzere 15 günlük süre verir. Bu süre içinde yapılan savunma ve suçlama ekleri, savunma yapılmazsa dahi suçlama ekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve buna göre karara bağlanır.
İş bu çıkarma kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Üyelikten çıkarılan, Yönetim Kurulunun kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilk Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere, Yönetim Kuruluna yazılı itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bu itirazlar, İlk Genel Kurul toplantısına sunulur. Genel Kurulca itirazı reddedilen veya itiraz hakkını kullanmayan kişi kulübe tekrardan üye olamaz. Genel Kurula yapılan itiraz, toplantılara katılma hakkını vermez.
MADDE 9- DERNEĞİN ORGANLARI
a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu
c)Denetleme Kurulu
d)Onur Konseyi
MADDE 10- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurul Derneğin en yetkili ve en üst organıdır.
a) Dernek organlarını yani yönetim ve denetleme kurulunu seçer,
b)Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları görüşür ve bu kurulları ibra eder,
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesini sağlar, aynen veya değiştirilmek suretiyle kabul eder,
d) Derneğin ikametgahı ile dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar alır ve Yönetim Kuruluna yetki verir.
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verir,
f) Dernek ve Ana Tüzüğünü değiştirir,
g) Ana Tüzük Maddelerini tefsir eder,
h) Derneğin kurulmuş veya kurulacak Federasyon ve Konfederasyonlara katılması veya ayrılmasına karar verir,
i) Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla, gençlik ve spor kulüplerine üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar verir.
j) Yasa ve Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda derneğin feshine karar verir,
k) Borçlanmaya, sulh ve ibraya karar verir,
l) Gereken hallerde her türlü inceleme ve soruşturma yapmak üzere komisyonlar oluşturur ve yetki verir,
m) İlgili yasalarda ve Ana Tüzük’ de Genel Kurulca yapılması ön görülen diğer görevleri yerine getirir.
MADDE 11-GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul a)Üç yılda bir Mayıs ayında Olağan Toplantı,
b)Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinden 1/5 inin yazılı isteği üzerine Olağan Üstü Toplantı, olarak iki şekilde toplanır.
Genel Kurullarda, aşağıda belirtilen şekle ve gerekli görülen hallerde bu gündeme eklenecek ek maddelere uygun olarak hazırlanan gündem görüşülerek karara bağlanır.
GÜNDEM
1-Açılış, Kongre Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,
2-Yönetim Kurulu’ nun idari ve mali konulara ait faaliyet raporunun okunması
3-Denetleme Kurulu’ nun raporunun okunması,
4-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının müzakeresi,
5-Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası.
a)Profesyonel futbol faaliyetleri fon ve hesabı,
b)Genel faaliyetler.
6-Yeni faaliyet dönemi bütçesinin müzakeresi ve onaylanması
7-Dernek Başkanı’ nın Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi,
8-Sair konularının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9-Dilek, temenniler ve kapanış.
MADDE 12- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 ‘u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE 13- OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI VE GÜNDEMİ
Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı :
a)Yönetim Kurulunun göreceği lüzum,
b)Denetleme Kurulunun yazılı isteği
c)Aidatını ödemiş asil üyelerin 1/5’ inin yazılı isteği üzerine toplanır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim
Kurulu Genel Kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
MADDE 14- TOPLANTILARIN ÇAĞRI USULÜ
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete de ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin sn büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 15- TOPLANTI YERİ
Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
MADDE 16- TOPLANTI YETER SAYISI
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayısı toplanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kuruları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
MADDE 17- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Dernek Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
16. madde de belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
MADDE 18-
Söz isteyen üyelere, yazılma sırasına göre, usul hakkında söz isteyenlerle komisyonlar ve organların sözcülerine öncelikle söz verilir. Üye, söz sırasını bir diğerine bırakabilir. Bu takdirde sözünü bıraktığı üyenin sırası gelince konuşmak hakkıdır. Genel Kurula katılan üyelerden 10 kişinin yazılı isteği üzerine konuşma süresi sınırlanabilir. Ancak bu süre 10 dakikadan az olamaz. Kurullar sözcüleri ve varsa önerge sahipleri bu sınırlamanın dışındadır.
MADDE 19-
Genel Kurulda üyeler tarafından kulüp işlemlerine ilişkin eleştiri ve sorulara Yönetim ve Denetleme Kurulu sözcüleri cevap vermekle yükümlüdür. Genel Kurul gerektiğinde ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yardımcı komisyonlar oluşturabilir.
Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve mevcut üyelerden on beş kişinin yazılı teklifi ile kapalı oturum isteyebilir. Bu yoldaki öneri görüşme açılmaksızın oya sunulur. Önerinin kabulü halinde asil üye olmayanlar salondan çıkarılır. Toplantı başkanı gündem görüşülürken veya oya konulurken kendi düşüncesini açığa vurmaz ancak oyunu kullanabilir. Eğer, konuşmalara katılmak isterse, sözünü başkan vekillerine bırakarak söz ister ve sıraya girer. Ancak o maddenin müzakeresi sona erdikten sonra başkanlık görevine dönebilir.
Gündemde olan bir konunun görüşülmesi ile ilgili olarak genel kurul başkanlığına verilmiş olan bir önerge sahipleri tarafından her an için geri alınabilir. Genel Kurul, oy kullanma ve kararlarını gizli veya açık oyla belirler.
MADDE 20-
Görüşme yeterliliği, gündemin bir maddesi üzerine en az üç üye konuştuktan sonra verilebilir. Görüşme yeterliliği önerisi verilinceye kadar söz almış üyelerin konuşma hakkı saklıdır. Önerge, söz almış olan kimselerin adları okunma ve bu kişilerin konuşma haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle lehte ve aleyhte birer kişiye söz verdikten sonra oya konulur.
SEÇİMLE İLGİLİ HUSUSLAR
MADDE 21-
Seçim toplantılarında seçimlere başlamadan önce, başkanlık divan genel kurul üyelerine oyların kullanış tarzı hususunda tüzük hükümlerini hatırlatır ve bundan sonra genel kurul tarafından bir organ seçimi için en az üçer kişilik birer tasnif komitesi seçilir. Bu komiteler genel kurul başkanının nezareti altında toplanacak oyların tasnif ve zaptının tutmakla görevlidir.
MADDE 22
a) Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimleri listelerin oy sandıklarına atılması suretiyle gizli oyla yapılır. Başkanlık divanınca yoklama sırasına göre çağırılan üyeler oyların adı geçen divanın mührünü taşıyan pusulalara yazmak veya seçimlere başlamadan önce aynı divana mühürleterek sandık başında
bulundurulacak listelerden birbirini aynen veya değiştirerek bu mührü taşıyan zarflara koymak suretiyle kullanırlar. b) Kullanılan oy pusulalarından en az aday sayısı kadar adın yazılmış ve bu miktar aday için oy kullanılmış olması zorunludur. Bu orandan az adı taşıyan oy pusulaları sayımda geçerli sayılmaz. Oylar toplandıktan ve Genel Kurul Başkanı tarafından oyunu üyelerin mevcut olup olmadığı sorulduktan sonra ve varsa onlarda oylarını kullanmaya çağırıldıktan sonra, oy toplama işlemine son verildiği ilan olunur. Bundan sonra oy verilmez.
c) Toplanan oy pusulaları başkanlık divanınca sayılır. Kullanılan oylar seçime katılan üye sayısından çok ise, çok olan miktar kadar gelişi güzel oy pusulaları ayrılarak yok edilir. Durum zapta geçirildikten sonra pusulalar sayım için tasnif komitesine teslim edilir. Tasnif komitesi sayımın sonucunu bir tutanakla belirtilerek, ilan edilmek üzere genel kurul başkanlık divanına verir. Mühürsüz ve bu maddelerde, gösterildiği şekilde düzenlenmemiş oy pusulaları hükümsüzdür. Bir zarftan birden çok oy pusulası çıkarsa, hepsi geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan oy pusulaları sayısı ve geçersizlik nedenleri tutanakla gösterilir.
MADDE 22/A ONUR KONSEYİ
a)Seçimi, görev dağılımı ve toplanması Dernek Onur Konseyi ( 8 ) kişiden oluşur ve aşağıda yazılı kriterlere uygun olan genel kurul üyeleri arasından genel kurulda seçilir.
a) Bucaspor Kulübünde başkanlık yapmış olanlar.
b)Buca Belediye başkanlığı yapmış olanlar.
c)En az 8 yıl Bucaspor Kulübünde yöneticilik yapmış olanlar.
d)En az 10 yıl Bucaspor Kulübü Derneği üyeliği yapmış olanlar.
e)En az 12 yıl Bucaspor Kulübü Derneği forması altında sporculuk yapmış olanlar.
f)Gönüllü olarak Onur Konseyinde görev yapmak isteyenler.
Dernek Onur Konseyi 6 yıl için seçilir. Bu 6 yılın sonunda yapılacak ilk olağan yada olağanüstü Genel Kurulda seçim yenilenir. Ancak salt Onur Konseyi seçimi için Genel Kurul yapılmaz.
Dernek Onur Konseyi, seçimden sonraki 1 ay içinde, seçilenlerden en yaşlı olanın çağrısı üzerine toplanır ve kendi aralarından sırasıyla gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer, ayrıca belirleyecekleri bir yöntemle bir görev dağılımı ve çalışma programı yapar. Onur Konseyi başkanının veya yönetim kurulunun çağrısı üzerine her zaman, üç ayda bir olağan olarak toplanır. Dernek Onur Konseyi kararları noter tasdikli karar defterine işlenir. Görev süresi içinde ölüm istifa yada başka bir nedenle boşalan üyeliklere, Onur Konseyi tarafından oybirliği ile seçimli Genel Kurula kadar geçici olarak üyeler atanır.
B – ÇALIŞMA GÖREV ve YETKİLERİ
a)Dernek Genel Kuruluna sunmak üzere Dernek Tüzüğünü ve değişiklik önerilerini hazırlamak.
b)Diledikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.
c)Dernek Genel Kurulunca alınan kararların uygulanmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak. Kulüp defter ve kayıtlarını inceleyerek, tüm kulüp organlarının çalışmalarına ışık tutmak, yardımcı olmak.
d)Kulüp Başkanı veya Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine veya kulüp çıkarlarının, kulüp yararının gerektirdiği durumlarda özellikle kulübün maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda kendiliğinden toplanarak sorunlara çözüm yolları sağlayacak öneri ve çalışmalarda bulunmak.
e)Bucaspor Kulübü Derneğinin tarihsel sürecini, misyonunu, amacını ve çalışmalarını tüm deneyimlerini gelecek kuşaklara aktaracak, Bucaspor’luluk ruhunu yaşatacak, ilçenin, ilin, ülkenin ileri gelenlerine Bucaspor’u tanıtacak, ulusal ve uluslar arası alanda sempati ve iyi ilişkiler kurduracak çalışmalar yapmak.
f)Genel Kurulun onayladığı gider bütçesinin %20’den fazla aşılması, dernek daimi çalışanlarının görevlerine son verilmesi gibi durumlarda görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
g)Üye tam sayısını salt çoğunluğunun kararı ile Genel Kurulu seçimli yada seçimsiz toplantıya çağırmak, Onur Konseyinin alacağı Genel Kurulu kararı üzerine, Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde Genel Kurul toplantısını yapmak zorundadır.
MADDE 23- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ
Yönetim Kurulu, 20 Asil ve 20 Yedek üyeden oluşmak ve üç yıllığına görev yapmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu derneğin yürütme organı olarak aşağıdaki hususları yerine getirir.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine bildirmek.
e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
f) Genel Kurulca alınmış kararları uygulamak.
g) Sportif ve her türlü sosyal faaliyetleri düzenlemek ve yetkili şube sorumlusu ike birlikte bu faaliyetleri yürütmek.
h) Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için idari ve teknik personeli tayin ve azletmek.
i) Derneğin gelir ve giderlerinin yasaya ve tüzüğe uygun olarak işlenmesini sağlamak.
j) Muhasip üyenin denetiminde her türlü hesap evrakının tasnif ve muhafazasını sağlamak.
k) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
l) İhtiyaç ve lüzumuna binaen kulübün iç yönetmeliklerini hazırlamak.
m) Semt, okul ve amatör spor kulüplerinin spor ve sosyal faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli teknik eleman, malzeme ve mali yardımda bulunmak.
n) Kulüp ve dernek çalışmalarını daha gerçekçi bir anlayışla yürütebilmek yönünden ihtiyaç duyulan sosyal kolları kurmak.
MADDE 24- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları , dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
MADDE 25-YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELER İLE TAMAMLANAMAMASI
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin yargı mercilerine müracaatı suretiyle tayin edilecek kulüp üyeleri tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
Genel Kurulun bir ay içinde toplantıya çağırılmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden birinin başvurması halinde mahalli sulh hukuk yargıcınca tayin olunacak üç genel kurul üyesi tarafından toplantıya çağrıda bulunulur.
MADDE 26- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulu Başkanı,derneğinde başkanıdır.
a)Derneği temsil eder,
b)Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder,
c)İdari, mali, sosyal ve teknik faaliyeti düzenler.
d)Devlet Teşkilatı, kurumlar, diğer sportif teşekküller ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.
e)Kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler anlaşmazlıkları çözümler,
f)Derneğin her yönüyle ilerlemesi ve yükselmesi için gayret sarf eder,
g)İdari işlerde münferiden, mali hususlarda muhasip üye ile müştereken derneği temsil ve ilzam eder.
Dernek başkanının bulunmadığı hallerde görev ve yetkilerin ifası ve kullanılması, bu konularda görevlendirilmiş Başkan Yardımcısına aittir.
MADDE 27- GENEL KOORDİNATÖRÜN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Koordinatör :
a)Derneğin iç işlerini düzenler ve yürütür,
b)Personel kadrosunu idare ve murakabe eder,
c)Üyeler arasında iyi ilişkiler sağlar,
d)Her türlü haberleşmeyi yürütür,
e)Devlet Teşkilatı, kurumlar, diğer sportif teşekküller ve basınla ilişkileri yürütür.
MADDE 28-MUHASİP ÜYENİN GÖREV YETKİLERİ
Muhasip üye, derneğin mali konularının düzenleyicisi ve yönlendiricisidir.:
a) Derneğe ait gelir ve gider defterinin tutulmasını sağlar, dernek adına tahsil edilen bütün paraların alındıkları ve harcanan paraları da verildikleri yerlerin açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilmesini sağlar,
b) Bütçe, kesin-hesap ve bilanço defterinin düzenlenmesi ve yasalara uygun işlenmesini sağlar,
c) Demirbaş defterinin tutulmasını sağlar ve derneğe ait demirbaş eşyaların sağlıklı olarak defterde gösterilmesini sağlar,
d) Dernek gelirlerinin 5253 sayılı yasaya uygun olarak tahsili ve her türlü giderlerinde harcama belgesine bağlı olarak yapılmasını düzenler,
e) Dernek adına aidat ve bağış toplayacak kişi veya kişileri belirleyerek yönetim kuruluna teklifte bulunur ve bu konuda yönetim kurulu kararına göre tahsilat yapacak kişilerin isimlerini mahallin en büyük mülki amirine tescil ettirir,
f) Derneğe ait alındı ve harcama belgeleri ile eklerini ve tüm mali konulara ait defter ve sair evrakın tasnif ve yasal süreler içinde muhafaza edilmesini sağlar,
g) Yetkili resim makam ve kuruluşlarca görevlendirilmiş denetleme elemanlarının yasa dahilindeki görevlerine yapmalarına olanak hazırlar ve mali konulara ait defter,alındı ve harcama belgeleri ile tüm evrakı düzenli bir şekilde incelemeye hazır bulundurur.
MADDE 29- GELİR VE GİDERLERDE USÜL
Dernek gelirleri 5253 sayılı yasanın 11. maddesine uygun olarak,Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin Bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden yada noterden olması zorunludur.
MADDE 30- PROFESYONEL FUTBOL SORUMLUSUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Profesyonel Futbol Sorumlusu: a) Profesyonel futbol takımının yıllık çalışma programını, teknik personel ile birlikte müştereken oluşturur ve yönetim kurulunun onayına sunar.
b) Teknik kadrodaki elemanlar ile futbol takımı kadrosundaki sporcuların kulüp içi ve dışı her türlü denetimlerini yapar, hatalı ve kusurlu durumların tespiti halinde keyfiyeti yönetim kuruluna bildirir.
c) Amatör futbol sorumlusu ile daimi iş birliği halinde bulunur ve profesyonel kadroya alınması uygun görülen sporcuları müştereken tespit edip yönetim kuruluna bilgi verir.
d) Kulübün transfer politikasının ana hatlarını belirleyerek görüşlerini yönetim kuruluna bildirir ve yönetim kurulunun kararı doğrultusunda transfer uygulamasını planlar,
e) Yönetim Kurulunun vereceği sair hizmetleri ifa eder.
MADDE 31- AMATÖR FUTBOL SORUMLUSUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Amatör Futbol Sorumlusu :
a) Amatör-Genç yıldız ve Minik Futbol takımlarının faaliyetini planlar ve yönetim kurulunun tasvibine sunar.
b) Amatör futbol dallarını yönlendirecek ve yönetecek elemanları ve komiteleri oluşturur ve yönetim kurulunun tasvibine sunar.
c) Faaliyet gösteren amatör futbol dallarının çalışmalarını izler, durumlarını ve ihtiyaçlarını yönetim kuruluna bildirir.
d) Kulübe kaydı yapılan ve lisans çıkarılması uygun görülen amatör futbolcuların durumlarını inceler ve ilgili spor dalının sorumlusu ile müştereken karara varır,
e) Profesyonel futbol sorumlusu ile iş birliği halinde bulunur ve profesyonel kadroya alınması uygun görülen sporcuların müştereken tespit edilmesini sağlar.
MADDE 32- DENETLEME KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ-GÖREV VE YETKİLERİ
Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek olmak üzere üç yıl için Genel Kurul tarafından seçilir.
Görev ve yetkileri :
a) Kulübe ait gelir ve gider defterlerinden tahsilat ve her türlü ödemelerin yasaya ve ana tüzüğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını,
b) Genel Kurul tasdikinden geçen yıllık bütçeye bağlı kalınıp kalınmadığını, harcamaların bütçe fasıllarına uygun olup olmadığını, yasa ve ana tüzük gereği tutulması zorunlu olan gelir-gider, bütçe-kesin hesap ve bilanço, demirbaş, gelen-giden evrak kayıt, karar ve alındı belgesi kayıt defterlerinin yasa ve tüzüğe uygun olarak ve zamanında işlenip işlenmediğini,
c) Tahsilatın ilgili yasa öngörülen alındılar karşılığında ve yeni bu yasada belirtilen esaslar dahilinde yapılıp yapılmadığını, gününde muhasebe kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediğini,
d) Her türlü harcamaların belgelerine dayalı olarak ve yine ilgili yasada öngörülen harcama belgesine kayıtlama yapılıp yapılmadığını,
e) Genel Kurul kararlarının zamanında ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya konulup konulmadığını,
f)Kulübe ait taşınmaz mallar ile tüm tesis, işletme malzeme ve demirbaş eşyanın Korunup korunmadığı, gerekli bakım ve onarımının yapılıp yapılmadığını,
g) Kulüp amacına uygun yasalarda ve tüzükte belirtilen esas ve şekiller dahilindeki tüm spor ve sosyal faaliyetlerin yasa ve tüzüğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
h) En az altı ayda yapacağı denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantılarında genel kurula sunar Denetleme kurulu tespit ve müşahade ettiği noksan ve hatalı konular hakkında yönetim kurulunu yazılı olarak uyarır. Hesaplarda suistimal veya kulübün mali bünyesini sarsacak harcamalar veya tüzük hükümlerine aykırı durumların tespiti halinde gerekli gördüğü hallerde genel kurulun olağanüstü toplantıya davet edilmesini yönetim kuruluna bildirir.
Bir ay içinde yönetim kurulu genel kurulu toplantıya davet etmezse, mahalli sulh hukuk yargıçlığına müracaat ederek yasa gereği toplantının yapılmasını sağlar.
İstifa eden denetleme kurulu üyesi, istifasını yönetim kuruluna bildirir, yönetim kurulu istifayı mahalli mülki amirliğine derhal yazı ile bildirir ve yedek üyelerden birini göreve davet eder. Denetleme kurulu üyelerinin tümünün istifası halinde yeni denetleyici üye seçilmek üzere genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
MADDE 33 - DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Denetleme Kurulu, “ 3 Asıl ve 3 Yedek “ üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul, 5253 sayılı dernekler kanunun 9. maddesi ‘ İç Denetim ’ gereğince denetleme görevini esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçları bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
MADDE 34 – KULÜBÜN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
a) Kulübün gelirleri (Aylık 100,00 YTL olmak üzere yıllık 1.200,00 YTL dır.)
1- Üye aidatları
2- Yapılan yayın, tertiplenen piyango, balo, eğlence, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3- Kulüp mal varlığından, tesislerin işletilmesinden veya kiraya verilmesinden sağlanan gelirler,
4- Bağış ve yardımlar,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6- Gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen şekilde teşkilat tarafından yapılan yardımlar,
7- Spor-Toto ve Spor- Loto’ dan alınacak isim haklarından ibarettir.
b) Kulübün giderleri
1- İdari personel giderleri
2- Tesisler ve ana yapı giderleri
3- Teknik personel giderleri
4- Personel şube giderleri
5- Amatör şube giderleri
6- Demirbaş giderleri
7-Sigorta ve vergiler
MADDE 35- PROFESYONEL TAKIM FON VE HESABI
Profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri genel bilançonun ayrı bir fon ve hesapta toplanır.
Genel Kurul ’da Yönetim Kurulunun profesyonel futbol faaliyetleri ile bu fon ve hesap dolayısıyla ibrası, genel faaliyetten ayrı olarak yapılır.
50,00 YTL ‘ sını aşan bağış ve yardımlar, bağışın ve yardımın alındığı, 50,00-YTL ‘ sını aşan borçlanma kararları ise : kararların alındığı tarihten itibaren bir içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
a) Derneğin Borçlanma Usulleri
- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 36- GENEL KURUL KARARI İLE FESİH
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az 2/3 ’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır.
İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler, 16. maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. “ İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye sayısının iki katından az olamaz.” Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir. Derneğin feshi halinde derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallar ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’ na devredilir.
MADDE 37- KULÜBÜN YÜRÜTME BİRİMİ; GÖREVLERİ İLE GÖREV VE YETKİLERİ
a)Yürütme Birimi :
Yürütme birimi, yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu, kulüp Genel Sekreteridir. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevliler, yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olması şart değildir. Genel Sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevreleri de sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.
b)Yürütme Biriminin Görevleri :
Kulübün yürütme biriminde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda ünvanları belirtilen yürütme görevlilerin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdam yönetim kurulu tarafından sağlanır.
1- Genel Sekreter
2- Kulüp Saymanı
3- Kulüp doktoru, yardımcısı, masör ve diğer sağlık personeli
4- Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevleri
5- Spor direktörü
6- Gençlik direktörü
7- Genel kaptanlar
8- Teknik yönetici ve öğreticiler
9- Kaptanlar
10- Kol başkanları
Bu görevlerden Genel Sekreter, kulüp saymanı, teknik yönetici ve öğretici, kulüp masörü, tesis ve malzeme yöneticisi ve görevlileri ücretli olarak çalıştırılmaları şarttır.
a)Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri
1-Genel Sekreter : Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup genel koordinatöre karşı sorumludur.
Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kulübün raportörlük ve sekreter görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanmaz. Başkam adına yazışma işlerini yürütür
2-Kulüp Saymanı : Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli eleman olup, genel sekretere karşı sorumludur.
3-Kulüp Doktoru-Yardımcıları- Masör ve Diğer Sağlık Personeli : Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve sporcuların sağlık, muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludurlar.
, 4-Tesis ve Malzeme Yöneticisi ve Görevleri : Kulüp tesislerini ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlerine hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
5- Spor Direktörü : Kulübün, profesyonel futbol hariç, faaliyetlerini üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.6-Gençlik Direktörü : Gençlik Kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere ve şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
7-Genel Kaptanlar : Kulübün profesyonel futbol hariç, faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik ve spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derece de Gençlik ve Spor Direktörüne karşı sorumludurlar.
8-Teknik Yönetici ve Öğreticiler : Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde ve spor dallarında öğreticilik ve eğitimcilik hizmetlerini yerine getiren, sporcuların fizik ve moral seviyelerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar ilgili Genel Kaptana veya Yönetim Kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.
9-Kaptanlar : Kaptanı oldukları spor dalı kategorisi her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanları bay ve bayan sayılarının artırılmasına, niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derece de faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.
MADDE 38-KULÜP DANIŞMANLARI VE KULÜP TEMSİLCİLERİ
Kulüp Danışmanları : Yönetim Kurulu ve yönetim birimine, kulübün hizmetleri ile ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir. Danışma olarak görev alacakların bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli uzman kişiler olmasına dikkat edilir. Kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.
Kulüp Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri : Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarda, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici ve sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirilebilir.
Danışma kurullarında görevlendirilecek olanların, alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olması şart değildir.
Hangi konularda danışman kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğinde yönetim kurulu karar verir.
Danışma kurulları yönetim kurullarının karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup, yönetim kurulu adına Genel Sekretere karşı sorumludurlar.
MADDE 39- DİSİPLİN CEZALARI VE ORGANLARI
Bu bölümde düzenlenen disiplin cezaları, lisanslı sporculara uygulanır. Profesyonel sporcuların mukavelelerinde öngörülen cezaları mahfuzdur.
MADDE 40-DİSİPLİN CEZALARI
a) İhtar : Başka bir ceza gerektirmeyen hallerde verilir. Yazılı olarak ilgiliye verilir. İtiraz edilmez ve sicile geçmez.
b) Ücret Kesilmesi : Gerekli görülen hallerde profesyonel futbolcular hakkında uygulanır.
c) Müsabakadan Men : Lisanslı futbolcular hakkında kullanılır.
d) Hak Mahrumiyeti : Fiil ve hareketleri kulüpten çıkarılmayı gerektirecek kadar ağır olmayanlar hakkında uygulanır. Hak mülkiyeti cezasının azami haddi beş yıldır. Ceza süresince futbolcunun kulüple her türlü ilişkisi kesilir.
MADDE 41-KULÜP BAŞKANININ VE YÖNETİM KURULUNUN CEZA VERME YETKİSİ
Dernek Başkanı, lisanslı futbolcular hakkında ceza vermeye yetkilidir. İhtar,bir aya kadar müsabakadan men ve ücret kesilmesi ile teşvik mükafatından indirim cezası verilebilir.
Yönetim kurulu, ihtar ve ayrıca sporcular hakkında antrenman ve müsabakadan men, ücret kesimi ve teşvik mükafatından indirim cezası verir.
MADDE 42- DEFTER VE KAYITLAR
Kulüp, aşağıda yazılı defteri tutar.
a) ÜYE KAYIT DEFTERİ : Kulübe girenlerin kimlikleri, kulübe giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b) KARAR DEFTERİ : Yönetim ve denetleme kurulları için ayrı ayrı düzenlenir. Kurulların aldıkları kararlar tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.
c) GELEN VE GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERİ : Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır.
d) GELİR VE GİDER DEFTERİ : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e) BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTERİ :Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f) DEMİRBAŞ DEFTERİ : Derneğe ait demirbaş eşya bu deftere işlenir.
g) ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ : Dernek kayıtlarının alınmasında kullanılan alındı belgelerinin adet ve numaraları ile teslim edildiği kimseler bu deftere işlenir.
MADDE 43 - DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Sağlanan kârı üyelerce paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetleri kısa vadeli kredi ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla sandık kurulabilir.
MADDE 44 – VAKIF KURMAK
Bucaspor Kulübü Derneği, spor tesisleri ile kuracağı spor okullarının ihtiyaçlarını karşılamak, amatör dalların gelişmesinde katkıda bulunmak üyeler arasında yardıma muhtaç olanlar ile eş ve çocuklarının bakımı ve tedavilerini temin etmek, çocukların öğrenimini sağlamak, bu gibi üyelerin cenazelerini kaldırmak, mezarlarını yaptırmak, üyeler arasında sosyal dayanışmanın kuvvetlenmesini sağlayacak olanakları yaratmak ve devam ettirmek amacıyla yalnız olarak ve başka gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte vakıf kurulabilir.
MADDE 45 –
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği yer almış ise veya hazır bulunan üyelerden 1/10 nun yazılı isteği üzerine gündem alınmış ise genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karara verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescili, ilân dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.


İSMET ÇİFTÇİ GÜRKAN KÜÇÜKARSLAN ABDÜLMECİT SULAK
BAŞKAN As Başkan As Başkan


MEHMET ÖZKAN FEVZİ UZUN AHMET BALCI
Başkan Yrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd.


NAİL ERAKIN HAYATİ ERÖZ CAFER UÇAR
Şube Sorumlusu Prof. Şube Sorumlusu Prof. Şube Sorumlusu


ERDAL GÜNDOĞAN ŞEREF ÜSTÜNDAĞ SEMİH KIYMAZ
Prof. Şube Sorumlusu Medya İlişkiler Sorumlusu Finans. Mali İşler Sorm.


MESUT TURAN CEMAL İNCEOĞLU BÜLENT KARABÖCEK
Gelir Getirici Sos. Faal. Sorm. Gelir Getirici Sos. Faal. Sorm. Salon Spor. ve Basket. Sorm. Gelir Getirici Sos. Faal. Sorm.


MEHMET BEKTUR HASAN TAŞDELEN SÜLEYMAN TAHTALI
Sağlık İşler Sorm. Altyapı Sorumlusu Tesisler ve Yatırımlar Sorm.


SALİH GÖZEBE BÜLENT DEMİR
Tesisler ve Yatırımlar Sorm. Tesisler ve Yatırımlar Sorm.
Web Tasarım / ReklamTurk Güncelleme / Medyaspor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder